Etik Değerlerimiz
Etik Değerlerimiz

Yöneticiler ve çalışanlar her türlü ilişkilerinde ve işlerinde bu temel değerleri gözeterek, şirketin ve pay sahiplerinin itibarını en yüksek düzeyde tutmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır.

Faaliyetler
• Şirket faaliyetleri yürürlükteki yasal mevzuat, ana sözleşme ,iç düzenlemeler ve oluşturulan politikalar esas alınarak yürütülür.
• Şirketin faaliyetlerinin yasal mevzuat ve iç düzenlemelere uygunluğunun izlenmesi için yapılan iç denetim çalışmalarına, tüm çalışanlar işbirliği yapmak suretiyle destek verir.

Yolsuzluk ve Rüşvetin Önlenmesi
• Bir yasanın delinmesinde karar verme sürecini etkilemek için bir kamu görevlisine yapılan herhangi bir ödeme veya başka şekilde edinilmesi sağlanan herhangi bir kazanç da dahil olmak üzere herhangi bir yolsuzluk ve rüşvet olayında yer almamak ve hiçbir şekilde bu tür bir olaya hoşgörü göstermemek.

Çalışanların Temel İnsan Haklarına Saygılı Olunması
• Renkleri, ırkları, milliyetleri, toplumsal statüleri, engelleri, cinsel eğilimleri, siyasi ve dini kanaatleri, cinsiyetleri ve yaşlarından bağımsız olarak çalışanları için eşit fırsatlar sağlamak ve eşit şekilde davranmak;
• Her bir bireyin saygınlığına, mahremiyetine ve haklarına saygılı davranmak;
• Kişiyi isteği dışında çalışmaya zorlamamak;
• Çalışanlara karşı psikolojik şiddet, cinsel taciz ve ayrımcılık gibi kabul edilemez davranışların gösterilmesine karşı çıkmak:
• Jestler, dile getirilen ifadeler ve fiziksel temas da dahil olmak üzere cinsellik, zorlama, tehdit hakaret veya sömürü içeren davranışları yasaklamak;
• Çalışanlara uygun bir ücret sağlamak ve geçerli ulusal asgari ücretin verilmesini garanti etmek;
• Yasalarda geçerli kabul edilen maksimum çalışma saati koşullarına uymak;
-Yasal olarak mümkün olduğunca çalışanların serbestçe bir araya gelme haklarını tanımak ve çalışan organizasyonlarının veya sendikaların üyelerine karşı ayrımcılık uygulamamak;

İş Ahlakı ve Davranışlar
• Tüm çalışanlar görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.
• Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.
• Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında ifade edilemez ve tartışılmaz.
• Çalışanlar prensip olarak şirket dışında ikinci bir işte çalışamaz. Ancak, çalışanların sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi teşvik edilir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu’nun onayı alınmak suretiyle, kamu hizmeti yapan bir dernek, vakıf, meslek veya eğitim kuruluşunda görev alınabilir.
• Şirket içinde her seviyede iş ilişkisi dışında ilişki kurulamaz, şirket içinde akraba çalıştırılamayacağı bilinmelidir.
• Şirket tarafından sağlanan e-postalar, müşteri ve diğer işlemlere ait kayıtlar, dosyalar, evraklar, programlar, veriler, müşteri listeleri bilgisayar yazılımları, raporlar, teknik bilgiler, materyaller iş haricinde kullanılamaz. Bu bilgiler herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu onayı olmaksızın 3. Kişilere açıklanamaz.

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Yasaklanması
• 15 yaşın altı işçi çalıştırmamak veya 138 no’lu ILO (Uluslar arası Çalışma Teşkilatı ) sözleşmesindeki gelişmekte olan ülke istisnasına dahil olan ülkelerde 14 yaşın altında işçi çalıştırmamak.

Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği
• İşyerlerinde çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğuna riayet etmek;
• Tehlikeleri kontrol altına almak ve kazalar ile iş yerinden kaynaklanan hastalıklara karşı mümkün olan en iyi önlemleri almak;
• Eğitim olanağı sağlamak ve çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda eğitildiklerinden emin olmak;
• ISO 45001 veya dengi standartlara uygun bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemi kurmak veya kullanmak.

Çevrenin Korunması
• Çevrenin korunması ile ilgili olarak geçerli zorunlu ve uluslar arası standartlara uygun olarak davranmak;
• Çevrenin kirletilmesini en aza indirmek ve çevrenin korunması için sürekli gelişimler sağlamak;
• ISO 14001 veya dengi standartlara uygun bir çevre yönetimi sistemi kurmak veya kullanmak.

Tedarik Zinciri
• Tedarikçilerin bu Etik kurallara uymasını sağlamak için çaba göstermek;
• Tedarikçilerin seçiminde ve tedarikçilere karşı gösterilen tavırda ayrımcılık yapmama ilkesine uymak
KURUMSAL

- Hakkımızda
- Yönetim Sistemleri
    o Kalite
    o Çevre Yönetimi
    o İş Sağlığı ve Güvenliği
    o Etik Değerlerimiz
    o Deney Laboratuvarı Akreditasyonu
- Merkez ve Üretim Tesisi
- Referanslar
- Bizden Haberler
- Başvuru Formu
- Downloads
- Teklif Talep Formu
- Kişisel Verilerin Korunması
ÜRÜNLER

- Kullanım Tipleri
    o Güç Transformatörleri
    o Konvertör Transformatörleri
    o Doğrultucu Transformatörler
    o Deniz Tipi Transformatörler
    o Elektrofiltre Transformatörleri
    o Motor Yol Verme Uygulamaları
    o Ocak Transformatörleri
    o Test Transformatörleri
    o Topraklama Transformatörleri
    o Demiryolu Uygulamaları
    o Diğer Uygulamalar
- Yapısal Tipler
    o Reaktörler
    o Yağlı Tip Transformatörler
    o Kuru Tip Transformatörler
HİZMETLER

- Online-FAT
- Danışmanlık
- Süpervizörlük
- 7/24 Yerinde Servis
- Bakım ve Onarım
- Geliştirme ve Yenileme
- Test Hizmetleri
- Ambalajlama ve Lojistik
İLETİŞİM

Аdres

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No: 31 Dilovası KOCAELİ/TÜRKİYE

Тel & Fax

T: +90 262 655 54 50
F : +90 262 655 57 52

E Mail

info@sonmeztrafo.com.tr
     
Tüm Hakları Saklıdır Sönmez Trafo © 2023

KURUMSAL
- Hakkımızda
- Yönetim Sistemleri
    o Kalite
    o Çevre Yönetimi
    o İş Sağlığı ve Güvenliği
    o Etik Değerlerimiz
    o Deney Laboratuvarı Akreditasyonu
- Merkez ve Üretim Tesisi
- Referanslar
- Bizden Haberler
- Başvuru Formu
- Downloads
- Teklif Talep Formu
- Kişisel Verilerin Korunması
ÜRÜNLER
- Kullanım Tipleri
    o Güç Transformatörleri
    o Konvertör Transformatörleri
    o Doğrultucu Transformatörler
    o Deniz Tipi Transformatörler
    o Elektrofiltre Transformatörleri
    o Motor Yol Verme Uygulamaları
    o Ocak Transformatörleri
    o Test Transformatörleri
    o Topraklama Transformatörleri
    o Demiryolu Uygulamaları
    o Diğer Uygulamalar
- Yapısal Tipler
    o Reaktörler
    o Yağlı Tip Transformatörler
    o Kuru Tip Transformatörler
HİZMETLER
- Online-FAT
- Danışmanlık
- Süpervizörlük
- 7/24 Yerinde Servis
- Bakım ve Onarım
- Geliştirme ve Yenileme
- Test Hizmetleri
- Ambalajlama ve Lojistik
İLETİŞİM

Аdres

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No: 31 Dilovası KOCAELİ/TÜRKİYE

Тel & Fax

T: +90 262 655 54 50
F : +90 262 655 57 52

E Mail

info@sonmeztrafo.com.tr
     
Tüm Hakları Saklıdır. Sönmez Trafo © 2023